ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:33
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލި، ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އަޖުފާން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލި، ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ އަޖުފާން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަނީ އަޖުފާން އަދި އިޝްފާން
 
މިހާރުގެ ރައީސް މޫސަ ވާދަކުރަަނީ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަމަށް ޤައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ މުޙައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އަދި އިޝްފާން މުޙައްމަދު (އިއްޕަ) ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، އައު ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެ، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އާންމު ކޮށްފަ އެވެ. ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ އަޖުފާން އަދި އިޝްފާން އެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ތިން ފަރާތަކުން ވާދަކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލި އަޖުފާން ހިމެނެ އެވެ. ނައިބު ރައީސުންނަށް ކުރިމަތިލި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ މިހާރު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި މޫސާ ނާޝިދު އަދި އަޙުމަދު ޝިހާމް (ޕުޗު) އެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ޚަޒާންދާރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ، ޝިފާއު އަބްދުالله އަދި މުޙައްމަދު ނަޞީރު އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެހެން މަޤާމުތަކަށް ބަލާއިރު، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ޙުސެން އާތިފް އަދި އަޙްމަދު ރިޔާޟް އެވެ. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ، އިބްރާހިމް ޟިޔާއު މުޙައްމަދު އަދި އަޙްމަދު ސިރާޖް އެވެ. އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރުދީ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލީ، މުޙައްމަދު ސައީދު އަދި މިންނާ ރަޝީދު އެވެ. އަންހެން މެންބަރުން ތަމްސީލް ކުރާ މެމްބަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ އައިޝަތު ޔުމްނާ އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސްކަމަށް ވާދަނުކުރަން، މިހާރުގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު ނިންމެވީއިރު، މޫސައާ ދެކޮޅަށް އެތައް ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި މޫސަ ވަނީ ތިން ދައުރު ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. މޫސައާ ދެކޮޅަށް ހުރި މައްސަލަތަކާއި، އެސޯސިއޭޝަންގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިފައިގެން ބެލެނިވެރިން، ކުޅުންތެރިން އަދި ބެޑްމިންޓަން ކޮމިއުނިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް ވެސް ގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް