ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 20:06
މާލޭގެ މިސްކިތެއް
މާލޭގެ މިސްކިތެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދެ މިސްކިތަކަށް ގެއްލުންދިނުން
ދެ މިސްކިތެއްގެ އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބަޔަށް ގެއްލުންދީފި
 
ބަންޑާރަ މިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ ފާޚާނާތައްޓާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގެ އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ފެން އިސްކުރުތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި

ދެ މިސްކިތެއްގައި ހުރި އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބަޔަށް ގެއްލުންދީފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބަންޑާރަ މިސްކިތުގެ އަންހެނުންގެ ފާޚާނާތައްޓާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގެ އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ފެން އިސްކުރުތަކަށް ވަނީ ގެއްލުންދީ ހަލާކުކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރީ ކޮންބައެއްކަމާއި ކޮން މަގުސަދެއްގައިކަން ސާފެއްނޫނެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ފާޚާނާތައްޓާއި އިސްކުރު މިރޭ މަރާމާތުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް