ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 15:14
ޖަބާލިއާއަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓް
ޖަބާލިއާއަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އެހީގެ ޝިޕްމަންޓް
ރޮއިޓާސް
ޖަބާލިއާއަށް އެހީގެ ޝިޕްމެންޓެއް ލިބުން
ޣައްޒާގެ ޖަބާލިއާއަށް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހީ ލިބިއްޖެ
 
މިއެހީ ބެހުމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ކިލޯ (11 ޕައުންޑް) ފުށް ދީފައިވޭ

ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަބާލިއާއަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނީ އެހީ ލިބިއްޖެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނީ މިއެހީއަކީ އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ހަމަލާތައް ދޭންފެށިފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސިޓީއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ އިންސާނީ އެހީ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް އިންސާނީ އެހީ ހިފައިގެން ނުވަ ޓްރަކަކަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދީފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޖަބަލިއާ، ބެއިތު ހަނޫން އަދި ބެއިތު ލަހިޔާ ހިމެނެއެވެ.

ފުށް، ހަނޑޫ، ދަޅުކާނާ އަދި ހަކުރު ހިމެނޭ މި އެހީ ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ގަބީލާތަކާ ގުޅިގެން ޣައްޒާ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިއެހީ މިހާރުހުރީ ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދގެ އެޖެންސީ ނުވަތަ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ (އަންރުވާ)އަށް ނިސްބަތްވާ ގުދަންތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައެވެ.

ޣައްޒާ ސަރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ފަލަސްތީނުގެ ޤަބީލާތަކާ ގުޅިގެން އަންރުވާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރެގިއުލަރ އެހީ ބަހަން ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު، އެހީ ބެހުމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ފަސް ކިލޯ (11 ޕައުންޑް) ފުށް ދީފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގައި މަލްނިއުޓްރިޝަން އާއި ޑީހައިޑްރޭޝަންގެ ސަބަބުން 27 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށާފައެވެ.

މި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 31،600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، 73،700 އެއްހާ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ޖެހިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިޒްރޭލުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް