ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:28
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް، ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ދެ ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

ސްޕެނިޝް ލިީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އެތުލެޓިކޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިިދިނީ ޔާއޯ ފެލިކްސް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ، ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އެއީ ރަފީނިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ފާމިން ލޮޕޭޒް ޖެހީ ލެވަންޑޯސްކީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭ އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ނަހުއެލް މޮލިނާ އަށް ވެސް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ދެ ވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 29 މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް ލިބެނީ 64 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ފަސް ވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އަށް ލިބެނީ 62 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް