ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 21:48
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖު
އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖު
މޯލްޑިވްސް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
ބާ ކައުންސިލް
ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް ސިރާޖް
 
ސިރާޖަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 224 ވޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ހުސައިން ސިރާޖު ހޮވިއްޖެއެވެ.

ބާ ކައުންސިލުން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް 'ފަހި ވޯޓު' މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 991 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ރަޖިސްޓަރީވެ، 396 ފަރާތަކުން ވޯޓު ލާފައިވާއިރު، ވޯޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖުއެވެ. އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝިފާޢުއެވެ.

ސިރާޖަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 224 ވޯޓެވެ. އަދި ސިރާޖާއި ވާދަކުރެއްވި މުހައްމަދު ފައިސަލަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 172 ވޯޓެވެ.

ސިރާޖަކީމޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަންގެ ވައިސް ޗެއަރމަނެވެ. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަން ވެސް އަދާކުރައްވާފައިވާ އިރު، އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ވެސް ފުރުއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް