ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 12:43
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ޓޮމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ވެސް ޓޮމް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހު (މިއަދު) ހަމަވާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޓޮމްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ، މި ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކީޕަރު އިމްރާން މުޙައްމަދު، މާޒިޔާގެ ސީއީއޯ ޙުސައިން ޝާފިޢު (ކޮއްކީ)، ޢަބްދުލް ޙަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު (އައްޑޯ)، އަޙުމަދު ޝާޙިރު، ޢުލާ އިބްރާހީމް، މުޙައްމަދު މިފްތާޙު، ޢަލީ ރިޒްވާން އަދި ޢަބްދުﷲ ނާޞިޙުއެވެ.

މީގެ ކުރިން މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ވެސް ޓޮމް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެފަހަރު ވެސް ޓޮމްގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ ހަމަ މި ފަރާތްތަކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވަމުން އަންނަ ޓޮމްގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް އެ ފަހަރު އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމެޓީން ނިންމީ، ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީގެ މައްސަލައިގައެވެ. އެއީ ވެލެންސިއާއިން ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ތާއީދު ދީފައިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް ޓޮމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައި، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅަައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ)ގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގެނައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ބައެއް ކޮމިޓީތައް އޭރު އޮތީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގެ އެންގުމަށް އެ އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރިއެވެ. އެއަށްފަހު އަލުން ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައި، އިންތިޚާބަށް އިއުލާންކުރީއެވެ. މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޓޮމް އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް