ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 19:18
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެންބަރު ސަނީފުގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ޝާހިދަށް
ދިޔަވަރު ނޫހާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޝާހިދު
 
މެންބަރު ސަނީފް ވަނީ ޝާހިދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައި
 
މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި ކަމެއް

ދިޔަވަރު ނޫހާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުރެއްވި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ތިނަދޫ ދެކުނު މެންބަރު ސަނީފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، އޮންލައިންކޮށް ލިޔާ ދިޔަވަރު ނަމަކަށްކިޔާ ނޫހަކާ ޝާހިދާ ގުޅުމެއް ވާކަމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން، ދޮގުހެދުމާއި މީސްމީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަތުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި ކަމެއް ކަމަށާއި، ފިނޑި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު މިކަން ދޮގުކުރެއްވިއިރު، މެންބަރު ސަނީފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝާހިދުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު މެމްބަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފަތުރުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ.

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން އިއްވިއިރު މެންބަރު ސަނީފު ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރާ ގުޅުމަށް އެމްޑީޕީން 13 މެމްބަރުން ވަކިވިއިރު، އެމްޑީޕީގެ ތުހުމަތަކީ 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެންބަރު ސަނީފް ވިދާޅުވީ، ސީދާ ޕާޓީ ދޫނުކޮށްވެސް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބިލުތަކާމެދު އަމަލުކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުހިންމު ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް އަހާ ގަޑިތަކުގައި އެކި އުޒުރުތައް ދައްކައި ތަޅުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެއް މެންބަރަކީ ސަނީފް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ސަނީފު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ބޮލުގައި އެ ވާހަކަތައް އެޅުވުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލެއް ނެތި، ވޯޓަކާނުލައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޝާހިދު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ ގާނޫނު އެކުލަވާލައި ހަރުކަށި އުސޫލުތައް ގެނައުމުގެ ކުރިން ހަރުދަނާކުރަންވީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް