ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 09:26
ޖެނިންގައި އިސްރާއީލްގެ ފައުޖުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޖެނިންގައި އިސްރާއީލްގެ ފައުޖުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖެނިންގައި ދިން ހަމަލާތައް
އިސްރާއީލު ސިފައިން ޖެނިންގައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށްލައި އިތުރު ފަސް މީހަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
 
މި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 31،000 މީހުނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން‎

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިން ސިޓީއަށް ރޭ އިސްރާއީލުން ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނަކު ޝަހީދުވެ، ފަސް މީހަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލޯކަލް އަދި މެޑިކަލް މަސްދަރުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ފަލަސްތީނުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ ރާބީ އަލް ނޫރްސީ ޝަހީދުވެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުގައި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަސް މީހަކަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ އިރު، އާދައިގެ މިންވަރަކުން ފެށިގެން ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކާ ހަމައަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ވަފާގެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނި ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ފައުޖެއް އެ ސިޓީގެ ޖެނިން ގަވަމެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޔާޑަށް ވަދެ، އިމަޖެންސީ ޑިޕާޓްމަންޓް ކުރިމަތީގައި ތިބި އާންމުންގެ ބަޔަކަށް ސީދާ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ، އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެ، ފަހުން ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެކަކު ޝަހީދުވިކަން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޝަހީދުވި ޒުވާނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކާއި ވާތު ފައިގެ އަނިޔާއާއި އަތުގެ ޒަހަމްތަކާއި ކޮނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ އިތުރުން ބުރަކަށީގެ އުނަގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާތައް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން ރޭ ދަންވަރުގެ ފަހުން ޖެނިން ސިޓީއަށާއި އެ ސިޓީގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ވަދެ ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގައި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އެގައުމުގެ މަސްދަރުތަކުން ވާފާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އިސްރާއީލު ސިފައިން ވަނީ ޖެނިން ސިޓީއަށާއި ޖެހިގެން އޮންނަ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ވަދެފައިވަނީ ޑްރޯން އާއި ހާއްސަ އަންޑަކަވާ ޔުނިޓްތަކުގެ އެހީގައި އެތައް އަސްކަރީ ވެހިކަލްތަކަކާއި ބުލްޑޯޒަރުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ.

ހަމަލާދިން ސިފައިންނާ ގުޅިފައިވާ ޑީ9 ބުލްޑޯޒަރަކުން ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ވަށައިގެންވާ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި މަގުތަކާއި ނަރުދަމާ ލައިންތައް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީހުންނާއި މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން އިސްވެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ޣައްޒާއަށް ދިން ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ޙަމަލާއެއްގައި ‎‎1200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ޙަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.‎

‎އެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 31،000 މީހުނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.‎

‎އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، ‎‎ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެގޮތެއްވެއް ޣައްޒާގައި މިހާރުނެތެވެ. ޣައްޒާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 60 ‎‎އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.‎

‎ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ‎‎ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ‎‎ހުއްޓާލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.‎

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް