ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:44
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ، އައްޑޫގައި ބާއްވަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ކަމަށެވެ. އެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ.

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އައު ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ އެވެ. މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ މަޤާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް އަދި ޚަޒާންދާރުގެ އިތުރުން، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު، އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ފަރުދީ މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ މެމްބަރު އަދި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުން ތަމްޞީލުކުރާ އަންހެން މެމްބަރު ހިމެނެ އެވެ.

ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް