ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2024 | ބުދަ 05:39
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ދެ ވަނަ ލެގުގައި ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް، ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް
 
ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ބާސެލޯނާ އިން ހޯދީ އެގްރިގޭޓު ނަތީޖާ 4-2 އިން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް، ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ނަޕޯލީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މި ދެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ލެގުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭއިރު، ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ 3-1 އިން ނަޕޯލީ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ބާސެލޯނާ އިން ހޯދީ އެގްރިގޭޓު ނަތީޖާ 4-2 އިންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ބާސެލޯނާ އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ފާމިން ލޮޕޭޒް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ރަފީނިއާ އެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން، ޕޯޗުގަލްގެ ޔާއޯ ކަންސޭލޯ ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ނަޕޯލީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު އާމިރު ރަހްމާނީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މަތެއޯ ޕޮލިޓާނޯ އެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ހަ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ސާޖީ ރޮބާޓޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ލަނޑު ޖެހީ ޕޮލެންޑުގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް