ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 21:59
ޣައްޒާގައި ކާނާގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް
ޣައްޒާގައި ކާނާގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ގަތުލުއާންމު ތަހުގީގުކުރުމަށް މޮރޮކޯއިން ގޮވާލުން
އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ޝަހީދުކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް މޮރޮކޯއިން ގޮވާލައިފި
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވޭ

އިންސާނީ އެހީގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް، އިސްރާއީލުގެ އޮކިއުޕަންސީ ފޯސަސް (އައިއޯއެފް)އިން ޝަހީދުކޮށްލުމުން، މޮރޮކޯއިން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް އެމައްސަލަ ތަހްގީގު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން (ޖީސީސީ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މޮރޮކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނާސިރު ބޮރިޓާ ވަނީ އައިއޯއެފްގެ އެ ގަތުލުއާންމު މޮރޮކޯއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މޮރޮކޯއިން ބާރުއަޅަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިނުގަތުމަށް ކަމަށްވާއިރު، މި އުދުވާނީ އަމަލުގެ މިނިވަން އަދި ދެފުށް ފެންނަ ތަހުގީގެއް ހިންގައި، ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ވެސް މޮރޮކޯއިން ގޮވާލާ ކަމަށް ބޮރިޓާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބޮރިޓާ ވަނީ ފަލަސްޠީނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އަވަސް، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް ބާރުއެޅުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން 100އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައި ވާކަމަށް، ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހިންގި މި ގަތުލުއާންމާއެ،ކު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 30،631ށް އަރާފައެވެ.

އައިއޯއެފްގެ ގަތުލުއާންމުގެ ސަބަބުން، ވަށާލާފައިވާ އެންކްލޭވްގައި 72،043 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އދ.ގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަވަނީ ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރަށް ހޫނުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވަމުންނެވެ.

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޗީފް ވޮލްކަރ ތުރުކީ ވިދާޅުވީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އަވަށްޓެރި ގައުމުތައް މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެ، ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރުޅިގަނޑު ތެރެއިން ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އަދި މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވެސް، އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް އެތައް ގައުމަކަށް އޭގެ އަސަރު ކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފެށުނީއްސުރެ، އެކްޓިވިސްޓުންނާއި މުޒާހަރާގެ އެތައް މިލިއަން ބައިވެރިން ދަނީ، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތުނާ އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމު ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް