ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 14:16
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބަޔާނަށް ވަގުތެއް ނެތް: ޓުޗެލް
 
ލާޒިއޯ އަށް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، ބަޔާނަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޓުޗެލް ބުނި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ބަޔާން މިއުނިކަށް ވަގުތު ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ލާޒިއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ލާޒިއޯ އިންނެވެ. އެހެންކަމުން، ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، ބަޔާނަށް ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލާޒިއޯ ބަލި ކުރާށެވެ.

ޓުޗެލް ބުނީ ބަޔާނަށް ވަގުތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ވަގުތު ބޭކާރު ކޮށްލަން ތިބެވެން ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބަޔާނަށް ފުރަތަމަ އެޓޭކު ކުރަން ފުރުސަތު ލިބެންދެން މަޑުކޮށްގެން ވެސް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ހަމައެހެންމެ، ލާޒިއޯ އިން ކުރާނެ ކަމަކަށް ބަލައިގެން ވެސް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި، ލާޒިއޯގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ކުރާާނެ ކަމަކާ މެދު ވިސްނަން ވެސް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ލާޒިއޯ އަށް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، ބަޔާނަށް އެކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބަޔާން ކަޓައިފި ނަމަ، ޓުޗެލް މަގާމުން ވަކި ކުރާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތާ ގުޅިގެން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ޓުޗެލް ބުނީ، އެއީ އޭނާ ނިންމާނެ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުން މިހާރު އޮންނާނީ ގޮތެއް ހޯދައި، އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ވިސްނަން ބޭނުން ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް ޓުޗެލް ބުނީ، އޭނާގެ ވިސްނުން ހުރީ ހަމައެކަނި މެޗަށް ކަމަށެވެ.

ބަޔާންގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، މި ސީޒަންގައި އެ ޓީމަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، މި ސީޒަނަށްފަހު ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ޓުޗެލް ވަކިވާނެ އެވެ. އެއީ ބަޔާނާއި، ޓުޗެލްއާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުންް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބަޔާން ކަޓައިފި ނަމަ، ވަގުތު ޓުޗެލް ވަކި ކުރުމުގެ ވިސްނުން ކުލަބުގެ އިސްވެރިން ގެންގުޅެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް