ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 12:10
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ނިންމާލައިފި
 
ޖަލްސާ ނިންމާނީ ދެ ފަހަރަށް ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހު

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މާލޭގައި ނޫޅުއްވާތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާއެވެ. އޭނާ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ.

09:00 ގައި ޖަލްސާ ފެށި އިރު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެ ތިބީ އެންމެ 11 މެންބަރުންނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރު ޖަލްސާ ފެށުމަށް މެންބަރުން ހަމަވޭތޯ 9:30އާ ހަމައަށް ބަލާފައިވެއެވެ. އެއަށް ފަހު މެންބަރު ޣަފޫރު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަނުވާތީ ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އިޢުލާންކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ ތާރީހެއް ފަހުން އިއުލާނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ދެ ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ހިމެނެއެވެ. އެއީ ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ބިލާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރީގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގޮވާލައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ހުޅާހަޅާފަވާ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ގަތުމާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވޭ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ރަނގަޅު، ހާމަކަން ބޮޑު، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
ވޯޓަރސް ޓަރންއައުޓް ރަނގަޅު، މިއީ އީސީގެ ލީޑަރޝިޕް އަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމެއް - އޮބްޒަރވަރުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާ މީހުންނަށް ހަމަޖެއްސި އިންތިޒާމްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުންގެ ތައުރީފް
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ގޮނޑި ކަށަވަރުކުރެއްވީ 3 ކެންޑިޑޭޓުން
ކުރިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ގަސްތުގައި ވޯޓު ބާތިލްކޮށްފައި އެބަ ހުރި، އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން - ފުއާދު
އިންތިހާބުވާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލެންވާނެ ކަމަށް 73 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންޖެހޭކަމަށް 68 އިންސައްތަ މީހުން ގަބޫލުކުރޭ - އެޗްއާރުސީއެމް