ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 12:14
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ކުޅުންތެރިން ގަބޫލުކުރަނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ޓެން ހާގް ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށް
 
ރަޓްކެލިފޭ ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކުން ކުޅުންތެރިން ކޯޗު ހުންނާނެ ކަމަށް ނުބަލާ

މި ސީޒަނަށް ފަހު ކޯޗުކަމުގައި އެރިކް ޓެން ހާގް ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ނުފޫޒުގަދަ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑް ހިންގުމާ ޖިމް ރަޓްކްލިފޭގެ އިނިއޯސްއިން ހަވާޅުވުމަށްފަހު މިހާތަނަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ މިކަމަށް ހެކިދޭ ފަދަ ބަދަލުތަކެކެވެ. މި ގޮތުން ރަޓްކްލިފޭ ވަނީ ކޯޗު، ކުލަބުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަށް ސީދާ ޖަވާބުދާރީވުން ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ރަޓްކްލިފޭ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އަކަށް އޮމަރް ބެރާޑާ އަދި ޑޭން އޭޝްވޯތް ކުލަބުގެ ފުޓްބޯޅަ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފައެވެ. މި ދެ މަގާމަށް ގެނައި ކުއްލި ބަދަލާއެކު ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުޅުންތެރިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

އޭގެ އަނެއް ސަބަބަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޔުނައިޓެޑް ކޮލިފައިވުމުގެ މުހިންމުކަން ރަޓްކްލިފޭ ފާހަގަ ކުރަމުންދާތީ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ޓީމު ނަގައި ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ދަނޑުމަތީގެ ނަތީޖާތައް ނުހަނު މުހިންމު ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭގެ ތެރޭގައި ތިބުމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އަދި ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ކުރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ރަޓްކްލިފޭ ވަނީ ޓެން ހާގަށް އަންގާފައި ކަމަށް ވެސް މިހާރު ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޓޭބަލުގެ ނަތީޖާތައް އޮތްގޮތުން ޔުނައިޓެޑަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ކައިރިކަމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޓެގްހަގް ގެންގުޅޭ ބައެއް އުސޫލުތަކާމެދު ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަފުތާގެ މެދުތެރޭގައި މެޗެއް ނޯންނައިރު އޮފް ދުވަސް ނުދިނުން ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ޓީމުގެ ސީނިއާ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއި މުޅި ޓީމުގެ މެޖޯރިޓީ ތާއީދު އަދި އެބައޮތެވެ. މިކަމަށް ހެކި ދެނީ ރަފޭލް ވަރާނޭ އާއި ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ފަދަ ކުޅުންތެރިން މުޅިން ފިޓްނުވި ނަމަވެސް ކޯޗުގެ އެދުމަށް މެޗުތަކަށް ނުކުންނަމުންދާތީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް