ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:59
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗި އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗި އެރިކް ޓެން ހާގް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު، އެކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ: ޓެން ހާގް
 
ޔުނައިޓެޑުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން، ޓީމަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށާއި، އެކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުުނައިޓެޑުން ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑު ބަލިވީ، ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ވެސް ނަގާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ސިޓީ އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށާއި، އެކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑަށް ކޮންމެ ޓީމަކާ ވެސް ވާދަކޮށް، އެ ފެންވަރަށް ދެވޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން ވެސް ޓެން ހާގް ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޑިފެންސްގައި ވެސް ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށާއި، އެ މެޗުން މޮޅުވުމާ ގާތަށް ޔުނައިޓެޑަށް ދެވުން ކަމަށެވެ. ނޫން ނަމަ، މެޗު އެއްވަރު ކޮށްލުމާ ގާތަށް ދިޔަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޖުމުލަކޮށް މުޅި މެޗުގެ ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ދެއްކި ކަމަށް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ ލީގު ތާވަލްގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް ލިބެނީ 44 ޕޮއިންޓެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ފަސް ވަނައިގައި ޓޮޓެންހަމަށް ލިބެނީ 50 ޕޮއިންޓެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އެސްޓަން ވިލާ އަށް ލިބެނީ 55 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް