ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:00
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ އަތް
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ދިން ހަމަލާގައި ޒަހަމްވެފައިވަނީ އަތް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ
ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
ޕީޖީއަށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ 31 ޖެނުއަރީ 2024 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި
 
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ބުނީ ޕީޖީ ޝަމީމަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް 7 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން އެކި ދުވަސްމަތިން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޕީޖީއަށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ 31 ޖެނުއަރީ 2024 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި، ސައިކަލެއްގައި އައި ދެ މީހަކެވެ. އަދި ޕީޖީއަށް ޙަމަލާދީފައިވަނީ ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕީޖީގެ ސެކިއުރިޓީވެސް ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް