ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:25
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު، ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ޕާކިސްތާނުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު، ޝަހްބާޒް ޝަރީފް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަންކުރުން
ޕާކިސްތާނުގައި އައު ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަންކޮށްފި
 
ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު

ވޯޓު އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު، އާންމު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ކަމަށްވާ ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ރައީސް ސަރްދާރު އަޔާޒް ސާދިގު އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބަށްފަހު، ޕާކިސްތާނުގައި އަލަށް އުފެދުނު ސަރުކާރުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޝަރީފަށް 336 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގައި 201 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަތީ ވާދަވެރި އުމަރު އައްޔޫބް ޚާނަށްވުރެ އިތުރަށް 92 ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެންނެވެ.

މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ މުސްލިމް ލީގް-ނަވާޒް (ޕީއެމްއެލްއެން)ގެ ވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ޕީއެމްއެލް-އެންގެ ބާނީ ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ކޮއްކޮ ޝަރީފްގެ ދެވަނަ ދައުރެވެ. އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އިންތިގާލީ ސަރުކާރަކަށް ތާއީދުކޮށް ޕާލަމެންޓް އުވާލިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ ހަމައަށް ޝަހްބާޒް ހުންނެވީ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުން އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ދައުލަތުގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރުމުގެ ކުށުގައި އިމްރާން މިހާރު ޖަލަށްލާފައި ވާއިރު، އޭނާގެ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޕީޓީއައިއަށް، މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ. އިމްރާން ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ގާނޫނީ މައްސަލަތަކަކީ ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ދަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހު ވޯޓު ލާފައިވަނީ އިމްރާންގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. ޕީޓީއައިން ބުނަނީ އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރާއިރު ވާދަކުރެވޭ 266 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 177 ގޮނޑި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވާކަމަށާއި، ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބުނަނީ އެ މީހުންނަށް ލިބުނީ އެންމެ 93 ގޮނޑި ކަމަށާއި، ސަރުކާރު އެކުލަވާލީ ޕީއެމްއެލްއެންއާއި ޕާކިސްތާން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ޕީޕީޕީ)، އަދި ކުދި ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ކޯލިޝަނަކުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް