ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 11:29
ކްރައިމް ސީނެއް
ކްރައިމް ސީނެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރުދިނުން
ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
 
އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 09 މާރޗު 2023 ގައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ވަޅިއަކުން ބިރުދައްކައި، އާއިލާގެ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދިންކަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ 7 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 09 މާރޗު 2023 ގައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނައަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބުނާތީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހު ދެން އޮންނަ މުއްދަތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް