ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 11:19
ބަނގުރާ އަޅާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް
ބަނގުރާ އަޅާފައި ހުރި ފުޅިތަކެއް
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ގއ. ވިލިނގިލި
ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
 
190 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 67 ދަޅު ބިޔަރު ނައްތާލާފައިވޭ

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ.

މިތަކެތި ހޮނިހިރު ދުވަހު ނައްތާލާފައިވާއިރު މީގެ ތެރޭގައި 190 ފުޅި ބަނގުރަލާއި 67 ދަޅު ބިޔަރު ހިމެނޭކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއީ 2023 ޑިސެންބަރު 26 އިން ފެށިގެން 2024 ޖަނަވަރީ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުން ފުރަންދިޔަ ފަތުުރުވެރިންގެ އަތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހިފަހައްޓައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓެޝަނުގައި މިތަކެތި ނައްތާލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކަަމަށްޓަކައި އެކުލަވާފައިވާ ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް