ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 11:05
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޯމާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
މޮންޒާ ބަލިކޮށް، ރޯމާ އިން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދުގައި
 
މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ފަސް ވަނައިގައި

އިޓާލިއަން ލީގުގައި މޮންޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ރޯމާ އިން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޮންޒާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ރޯމާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ، 4-1 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޯމާގެ ރަޔާން ކްރިސްޓޭންޓް ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޯމާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރިނީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ރޯމާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލުކާކޫ އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޕައުލޯ ޑިބާލާ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވެސް ރޯމާ އިން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިބާލާ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ފަހު ލަނޑު ލިއާންޑްރޯ ޕަރޭޑަސް ޖެހީ 82 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގައި މޮންޒާގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ، އަންޑްރިއާ ކާބޮނީ އެވެ.

މޮޅާއެކު ރޯމާ އޮތީ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި ބޮލޮގްނާ އަށް 48 ޕޮއިންޓު ލިބެނީ ރޯމާ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް