ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 08:26
އެސްޓަން ވިލާ މޮޅުވި ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އެސްޓަން ވިލާ މޮޅުވި ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އެސްޓަން ވިލާއާއި ޓޮޓްނަމް ވެސް މޮޅު
 
އެސްޓަން ވިލާއާ ޓޮޓްނަމްގެ ފަރަގު 5 ޕޮއިންޓްގައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިވަގުތު ގަދަ ހަތަރަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އެސްޓަން ވިލާއާއި ޓޮޓްނަމްވެސް މިހަފްތާގެ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިވަގުތު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އެސްޓަން ވިލާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ލޫޓަން ޓައުންއާ ވާދަކޮށް 3-2 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެ ގޯލް ޖަހާ އެސްޓަން ވިލާއަށް ލީޑެއް ހޯދައިިދިނީ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ވަޓްކިންސް އެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފްގައި ލޫޓަން ޓައުންގެ ޗޮންގ އާއި މޮރިސް ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތާ ހަމައަށް ލޫޓަން ޓައުން އަށް މެޗުގައި އިދިކޮޅު ގޯލަށް އެންމެ ބޯޅައެއްވެސް ފޮނުވާ ނުލެވެއެވެ. މެޗުން އެސްޓަން ވިލާ މޮޅުކޮށްދިނީ މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ލޫކަސް ޑައިން އެވެ.

ގަދަ ހަތަރަކަށް ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޓޮޓްނަމް ވަނީ 3-1 ން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ފުރަތަމަ ކުރި ހޯދީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އިންނެެވެ. އެޓީލަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ އީޒް އެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓޮޓްނަމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ވާނާ އެވެ. ކުރި ހޯދައިދިނީ ރޮމެރޯ އެވެ. އަދި ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ 88 ވަނަ މިނިޓްގައި ސޮން އެވެ.

މިނަތީޖާތަކާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައި އެސްޓަން ވިލާ އޮތީ 27 މެޗުން 55 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ޓޮޓްނަމް އޮތީ 26 މެޗުން 50 ޕޮއިންޓާއެކު 5 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް