ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:44
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑައިރެކްޓަރު ފްރެއުންޑް
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ޑައިރެކްޓަރު ފްރެއުންޑް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
މިތިބީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި، ލާޒިއޯ މެޗުން މޮޅުވާން ޖެހޭ: ފްރެއުންޑް
 
ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު ބަޔާންގެ އެންމެހައި ކުޅުންތެރިން އަދި އިސްވެރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް މިވަގުތު އޮތީ، ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ލާޒިއޯ މެޗުން މޮޅުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފް ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވޯ، ބަޔާނަށް ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް އިޝާރާތް ކޮށެވެ. ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބަޔާނުން ނިކުންނާނީ ލާޒިއޯއާ ދެކޮޅަށެވެ. ލާޒިއޯގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗުގައި ބަޔާން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް، ބަޔާނަށް ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބެން ނެތެވެ. ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިވަގުތު ބަޔާންގެ އެންމެހައި ކުޅުންތެރިން އަދި އިސްވެރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔާނުން ކުޅޭ މެޗަކީ އެ ޓީމަށް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓުން ފެށިގެން ވެސް، އެ މެޗުގެ މުހިންމު ކަމާމެދު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފްރެއުންޑް ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ ނުވަ ދިހަ މިނެޓު ބަޔާންގެ އަމިއްލަ އަތް މަތީގައި އޮތް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގައިގެން ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާނަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ޖަރުމަނު ލީގުގެ ތަށި ވެސް އެ ޓީމަށް ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަނީ ކުޑަވެފަ އެވެ. ބަޔާނާއި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބަޔާ ލެވަކޫސަނާ ދެމެދު ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބަ އޮތެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށްގެން، އެ ފަރަގު 10 ޕޮއިންޓަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލެވަކޫސަނަށް އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް