ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:05
ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ
ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ޒަވީގެ ނެތް!
 
ޒަވީ ބުނީ، މި ސީޒަން ނިމުމުން ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ލެޖެންޑްރީ ކުޅުންތެރިޔާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާތީ އޭނާ ވަނީ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެކަން ކުލަބުގެ ވެރިންނަށް ވެސް އަންގައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރު ޑެކޯ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އައު ކޯޗަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ނުފަށާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ގިނަ ކޯޗުން ތިބީ އެކި މަގާމުތަކުގައި ކަމަށް ވެސް ޑެކޯ ވިދާޅުވި އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޒަވީގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި ނަމަ، ޒަވީ އަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަަށެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ބާސެލޯނާގެ އިސްވެރިން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ޒަވީ އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރުމަށެވެ.

އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، މި ސީޒަން ނިމުމުން ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ފަދަ ޙާލަތެއް ވެސް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފަ އެވެ.

ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާާ އާއެކު ގިނަ ކާާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ދެ ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް އެވެ. ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާ އަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތްއިރު، އޭނާ އަށް އަންނަނީ ފާޑު ކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް