ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 19:00
އަލިފާން ރޯވެފައި
އަލިފާން ރޯވެފައި
އެމްވީކްރައިސިސް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އެއް ހިނގުން
މާލޭގެ ގެޔެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދަނީ
 
އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ މަޖީދީމަގު ފަސޭހަ ޕޮއިންޓް ހޮޓާ ކައިރީ ހުރި އިމާރާތެއްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި

މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ހެންވޭރު ހ.ސަންގުރޭޒްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނި މިއަދު ހަވީރު 18:07 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުންގެ މަސައްކަތުން، 18:23 ހާއިރު ވަނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިކަމަށް އެމްއެންއެޑީއެފުން ބުނެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެއިމާރާތުގައި ހުރި ބޭކަރީއެއްގައެވެ.

މަންޒަރުތައް ފެންނަ ގޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެސަރަހައްދުގައި ވަނީ ދުން ބޯވެފައެވެ. އަދި އަލިފާން ވަރަށް ގަދަޔަށް ހިފާފައިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް