ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 07:18
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރަފާހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާނާ ހޯދުމަށް ސަފު ހަދައިގެން
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ ރަފާހުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާނާ ހޯދުމަށް ސަފު ހަދައިގެން
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް
ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްވެތިބި 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
މި ބިރުވެރި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވަނީ ދުރާލައި ރޭވިގެން ކަމަށް ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވޭ

ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްވެތިބި  ބައެއްގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލްގެ ނިރުބަވެރި ސިފައިން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ޝަހީދުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްޒާ ސިޓީގެ ދެކުނުން އިންސާނީ އެހީއަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ އެ މީހުންނަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 104 މީހުން ޝަހީދުވެ، 760 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެންކްލޭވްގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލްގެ ސިފައިން ހަމަލާދިންއިރު، ދޯވާރު އަލް ނަބްލޫސީ ކައިރީގައި އެހީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެފައި ތިއްބެވެ.

ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ މީހުންނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހީ ހޯދުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައި އެމީހުން ތިބިކަން އިސްރާއީލަށް އެނގިތިބެ ގަސްތުގައެވެ.

"މި ބިރުވެރި ޖަރީމާ ހިންގާފައިވަނީ ދުރާލައި ރޭވިގެން،" ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނަމުން ދަނީ އެ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އެހީދޭ ޓްރަކްތައް ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުން ސިފައިންގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް މީހުން، އެހީގެ ޓްރަކްތައް ޣައްޒާއަށް ވަނުމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ ޗެކްޕޮއިންޓަކަށް ވަދެ، ސިފައިންނާ ދިމާލަށް ދިޔަ ފަލަސްތީނުގެ ބައެއް މީހުންގެ ފަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައިވާކަން އިބްތިދާއީ ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 7، 2023 ގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަރުވި ކަމަށް ތެލް އަވީވް އިން ބުނި ފަހުން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 30،035 މީހުން ޝަހީދުވެ، 70،457 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އާބާދީ، ހާއްސަކޮށް ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖައްސައި، ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލު ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.އިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް