ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 21:13
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
 
މީގެ ކުރިން ރައީސް ވަނީ މި ޤާނޫނު ތަސްދީގު ނުކުރާނެ ކަަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކަވާފަ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާއްމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބިލް ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ލަފާފުޅަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ބަންޑާރަ ނާއިބު ދެއްވަވާ ލަފާފުޅަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުނަށް އިސްލާހުގެނެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބިލް ތަސްދީގު ނުކޮށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ބިލް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުއްވާލައްވާފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ބިލު ފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން ފޮނުވުމުންވެސް އެ ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި، އެކަމުގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ރައީސް ވަނީ މި ޤާނޫނު ތަސްދީގު ނުކުރާނެ ކަަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް