ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:11
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލަށް އަމަލުކުރުމާއި މެދު ސުވާލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި
 
އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމާއި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާ ސަބަބާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް މެމްބަރުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުން

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުނަށް އިސްލާހުގެނެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބިލް ތަސްދީގު ނުކޮށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ބިލް އަނބުރާ މަޖިލީހަށް މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފޮނުއްވާލައްވާފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ބިލު ފާސްކޮށްފައި މަޖިލީހުން ފޮނުވުމުންވެސް އެ ބިލު ތަސްދީޤު ނުކުރައްވައި، އެކަމުގައި ބަންޑާރަނައިބުގެ ލަފަޔަކަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނާނީ 87 ކަމަށް ބަލައިގެންކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އަދަަދަށް ބެލި ނަމަވެސް، ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލަށް ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވާ އަދަދަށް މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ސާފުކުރުމަށް އީސީ ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އީސީ ހާޒިރު ކުރަނީ އެ ދުވަހު 11 ޖަހާއިރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަނީ އީސީ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާކަން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ރޯދައިގެ ފަހަށް މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރުމާމެދު އެއްވެސް ޤާނޫނީ ލަފަޔަކަށް އެދެން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ ތަސްދީޤު ކުރެއްވުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމާއި ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާ ސަބަބާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ މެމްބަރުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ބާތިލުވާނެ 6 ހާލަތެއް
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި
ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީކުރި ފޮއްޓަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ބާޠިލުވި މީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީވާން ހުޅުވާލައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު: އޮފިޝަލުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ފުރުސަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު: ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3ށް ހަމަވާނެ
މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިޝަލުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާތެރޭގައި ތަމްރީން ކުރާނެ
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހު ނުބާއްވަން އަބަދުވެސް އީސީން ވަކާލާތު ކުރި، އީސީގެ އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ނޯންނާނެ - ހަބީބު