ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:50
އެސްޓަން ވިލާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އުނާއި އެމެރީ
އެސްޓަން ވިލާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އުނާއި އެމެރީ
ރޮއިޓާރސް
އެސްޓަން ވިލާ
ބިނާ ކުރަމުން މިދަނީ މޮޅުވުމުގެ ރޫޙެއް: އެމެރީ
 
އެސްޓަން ވިލާ އަކީ އެ ކަހަލަ ބަހަނާ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ޓީމެއް

އެސްޓަން ވިލާ އިން ބިނާ ކުރަމުން ދަނީ މޮޅުވުމުގެ ރޫޙެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާ އިން، ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެސްޓަން ވިލާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ވަނީ ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމެރީ ބުނީ، އެސްޓަން ވިލާގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް އަދި ސަޕޯޓަރުން ވެސް، ބިނާ ކުރަމުން ދަނީ މޮޅުވުމުގެ ރޫޙެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކުޅުންތެރިންގެ މެންޓާލިޓީ އަކަށް ވާން ޖެހޭނީ މޮޅުވުން ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ނާކާމިޔާބުގެ ވަގުތުގައި ދެއްކިދާނެ ބަހަނާތަކެއް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މިސާލަކަށް ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އުޅުމާއި، އެހެނިހެން ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެމެރީ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް، އެސްޓަން ވިލާ އަކީ އެ ކަހަލަ ބަހަނާ ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ބޭނުން ވަނީ އެ އާދަ އަބަދަށް އޮންނަން ކަމަށް ވެސް އެމެރީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަބަދު ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ މޮޅުވާން ތައްޔާރަކަށް ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެމެރީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެސްޓަން ވިލާގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ، ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ޓީމު ރޫޙުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން އެސްޓަން ވިލާ އަށް ފަސޭހަވާކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗުކަމާ އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އެމެރީ ހަވާލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާ ހަވާލުވެ އޭނާ އަންނަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ. އެމެރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެސްޓަން ވިލާ އިން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ވެސް ހޯދަމުން އަންނައިރު، މި ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެ ޓީމު އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް