ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:53
ބަޔާން މިއުނިކަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ތޯމަސް ޓުޗެލް
ބަޔާން މިއުނިކަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާރސް
ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ކުރިމަގު
މިވަގުތު ފޯކަސް އޮތީ ބަޔާނަށް، އެހެން ކުލަބަކަށް ނޫން: ޓުޗެލް
 
މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބާސެލޯނާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޓުޗެލް އަށް ޝައުޤުވެރިވޭ

މިވަގުތު އޭނާގެ ހަމައެކަނި ފޯކަސް އޮތީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކަމަށާއި، އެހެން ކުލަބަކާމެދު އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ޓުޗެލް މިހެން ބުނީ، އޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި އެކި މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ސީޒަނަށްފަހު ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމުން ޓުޗެލް ވަކިވާނެ އެވެ. އެއީ ކުލަބާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ދެ ފަރާތް ވެސް އެއްބަސްވީ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބައެއް މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި ޓުޗެލްގެ ނަން އެބަ އޮތެވެ. އެ ކުލަބުން ޓުޗެލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ވެސް ޓުޗެލް އަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވަނީ މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ އެއްވެސް ނިންމުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި، އަދި މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި ވެސް އޭނާ ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ޓުޗެލް ބުނީ، އޭނާ އަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކޯޗެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ޓުޗެލް ބުނީ، އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެސް އެކަން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، މި ސީޒަން ނިމެންދެން އޭނާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޚާއްސަ ކުރާނީ ބަޔާނަށް ކަމަށެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ޓުޗެލް ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ކުރީގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ވަކި ކުރުމަށްފަހު، އެ މަގާމަށް ޓުޗެލް ހަމަޖައްސައި ބަޔާނުން އޭނާ އަށް ހަވާލުކުރީ ކުލަބުގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގު ބަޔާނަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ނަމަވެސް، މި ސީޒަންގައި ތަށި ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަދި ޗެލްސީ ފަދަ ކުލަބުތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޓުޗެލް އަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް