ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 09:45
ކައި ހަވަޓްޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ކައި ހަވަޓްޒް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަނިމޮޅެއް، އާސެނަލް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
 
އެއްވަނައިގައި އޮތީ ލިވަޕޫލް

އިނިގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ހަނި މޮޅެއް ހޯދިރިއު, އަސެނަލް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އާސެނަލް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ވާދަކޮށް 4-1 ން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ އާސެނަލް އަށް ކުރި ލިބުނީ ބައި ގޯލަކުންނެވެ. އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ލަނޑު 24 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ކައި ހަވަޓްޒް އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ސަކާ އެވެ. ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކިވިއޯ އެވެ. ނިއުކާސަލްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ 84 ވަނަ މިނިޓްގައި ވިލޮކް އެވެ. މިއީ ވިދިވިދިގެން އާސެނަލް އިން ހޯދި ހަވަނަ މޮޅެވެ.

އާސެނަލް އަށްވުރެ ކުރީގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވީ ބޯންމައުތާ ވާދަކޮށް 1-0 ނެވެ. މެޗުން ސިޓީ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ 24 ވަނަ މިނިޓްގައި ފިލް ފޮޑެން އެވެ. ބޯންމައުތް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުންވެސް މޮޅެއް ނުލިބެއެވެ. ތާވަލްގައި އޮތީ 14 ވަނައިގަ އެވެ.

ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 26 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 59 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. އާސެނަލް ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 58 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ހަަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ 52 ޕޮއިންޓާއެކު އެސްޓަން ވިލާ އެވެ. އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ 4-2 ން ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށްފައެވެ. ނިއުކާސަލް އޮތީ 8 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް