ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 05:52
އަމީތު
އަމީތު
ރާއްޖެއެމްވީ
(އެމްޓީއޭ) އިފްތިތާހުކުރުން
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޓީއޭ) އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވާލުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޓީއޭ) އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެ ޖަމިއްޔާގެ ވަގުތީ ރައީސް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ މި އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މިނިވަން ޕްލެޓްފޯމެއް ލިބޭނެ ކަަމަށެވެ. އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ސަރުކާރަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަޑު އިއްވުމަށާއި ލަފާދިނުމަށާއި އަދި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ބުނީ މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ މަސްލަހަތުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ވުޖޫދުކުރި އެސޯސިއޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވާލުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް