ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:12
ހަނދުގެ ސަތަހައިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް (ފައިލްފޮޓޯ)
ހަނދުގެ ސަތަހައިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް (ފައިލްފޮޓޯ)
ނާސާ
އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް
ބައިގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފި
 
މި ކްރާފްޓް އުފެއްދި ޓެކްސަސްގެ ހިއުސްޓަން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިންޓިޓިއުޓް މެޝިންސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ހަނދުގެ ސަރަޙައްދަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް ވިޔަފާރީ ކުންފުންޏަށް

ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް އަނެއްކާވެސް ހަނދަށް ޖައްސައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮޑިސިއަސް ލޭންޑާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ހަނދަށް ޖެއްސި އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ޖައްވީ އުޅަނދަށެވެ.

މި ކްރާފްޓް އުފެއްދި ޓެކްސަސްގެ ހިއުސްޓަން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިންޓިޓިއުޓް މެޝިންސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ހަނދުގެ ސަރަޙައްދަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ޕްރައިވެޓް ވިޔަފާރީ ކުންފުންޏަށެވެ.

"އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އެ ސާމާނު ހުރީ ހަނދުގައިކަން ޔަގީން ކުރެވޭނެ،" ނާސާގެ ލޭންޑިންގްގެ ލައިވް ބްރޯޑްކާސްޓްގައި އިންޓިޓިއުޓް މެޝިންސްގެ ކޯ ފައުންޑާ އަދި ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރު ޓިމް ކްރޭން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލޮރިޑާގެ ކެނެޑީ ސްޕޭސް ސެންޓަރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ލޯންޗްކުރި މި ޖައްވީ އުޅަނދު ހަނދުގެ އޯބިޓަށް ވަދެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަނދުގެ ޓަޗްޑައުން އަކީ 1972 ވަނަ އަހަރު ނާސާގެ އެޕޯލޯ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއް ހަނދަށް ޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޮޑިސިއަސް ލޭންޑާގައި ނާސާގެ ގިނަ އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކެއް ގެންގުޅޭއިރު، އޭގެ ސީދާ ޖިއޯލޮކޭޝަން ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ރޭޑިއޯ ބީކަންގެ އިތުރުން ޖައްވީ އުޅަނދުގެ އިންޖީނު ޕްލަމްއާ އެކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުން ހަނދުގެ ސަރަޙައްދު ބަދަލުވާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ކެމެރާތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންޓިޓިއުޓް މެޝިންސް އަކީ ސައިންޓިފިކް ޕެލޯޑްތައް ޖައްވަށް ފޮނުވޭނެ ޕްރައިވެޓް ހަނދުގެ ލޭންޑަރުތައް ހެދުމަށް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުންފުންޏެކެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަނދު މިޝަނަށް ނާސާއިން ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް 118 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައެވެ.

ނާސާ އާއި ކެނެޑާގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީން އަންނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ އާޓެމިސް 2 މިޝަންގައި ހަނދުގެ ވަށައިގެން އުދުހުމަށް ހަތަރު އެސްޓްރޮނޯޓުން ފޮނުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ހަނދު ބެލުމަށް މި ރޮބޮޓިކް މިޝަންތައް މުހިއްމު ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ. އެ މިޝަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ނާސާއިން 2026 ވަނަ އަހަރު ހަނދަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާޓެމިސް 3 މިޝަން ލޯންޗުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް