ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 14:22
ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ނިންމުމުގެ ތެރެއިން
ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ނިންމުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ކެޑޭޓުން
ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް ނިމިއްޖެ
 
ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުން 33 ކެޑޭޓުން މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް ކޯ (އެމްއެންސީސީ) ގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސިފައިން ހިންގި "ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޮލިފިކޭޝަން ކޯސް 1-24" ނިމިއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 11 އިން 22 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ކޯހުގެ ތަމްރީނުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނީ ސިފައިންގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ. އެގޮތުން މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، ފުޓް ޑްރިލް، ރައިފަލް ޑްރިލް، ކޭން ޑްރިލް، ފްލެގް ޑްރިލްގެ އިތުރުން ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް އަދި ސްވިމިން ހިމެނެއެވެ.

މި ކޯހަކީ އެމްއެންސީސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުގައި ޤާބިލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތައްޔާރުކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއާއި އެމްއެންސީސީ ގުޅިގެން ހިންގި ކޯހެކެވެ. މި ތަމްރީނުގެ ސަބަބުން، ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ލީޑަޝިޕް ހުނަރު އިތުރުވެ، ދަށު ރޭންކުތަކުގެ ކެޑޭޓުންނަށް މެންޓަރކޮށް މަގުދައްކައިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ކިބައިގައި ތަރައްގީ ވާނެއެވެ.

މި ކޯސް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގިރިފުށި ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ، ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒް (ސީޑީއެސްއެސް) ގެ ފައިނޭންޝަލް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެޗްއޯޑީ، މޭޖަރ މުޙައްމަދު ނާޞިރުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުން 33 ކެޑޭޓުން ބައިވެރިވި މި ކޯހުން އެއްވަނަ ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ، ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރު، މުޙައްމަދު ނަޒީހް އަޙްމަދުއެވެ. އަދި، ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރު، މުޙައްމަދު އަލޫޙް އަޙްމަދު ކޯހުން ދެވަނަ ހާސިލުކުރިއިރު، ކޯހުން ތިންވަނަ ހާސިލުކުރީ ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރު، ޢަލީ ރަޖަބްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންސީއޯ އެކަޑެމީގެ ޑައިރެކްޓާ، މޭޖާ މުޙައްމަދު ޝާހިދުއާއި، އެމްއެންސީސީގެ ޓްރެއިނިން އެންޑް ކޯޑިނޭޓިން އޮފިސާ، ސާޖަންޓް މޭޖަ ޒުހައިރު ޙުސައިންއާއި، ކެޑޭޓް އިންސްޓްރަކްޓަރު ކޮލިފިކޭޝަން ކޯހުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރު، ސާޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް އަދި އެމްއެންސީސީގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް