ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 21:08
އައްޑޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
އައްޑޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
އައްޑޫން ކަރަންޓު ކެނޑުން
އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކަރަންޓު ދީފި
 
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނެތް

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން، ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓު އަލުން ދީފިއެވެ.

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ. މިކަން ހިނގި ގޮތް ސާފުކުރުމަށް ރާއްޖެ އެމްވީން ގުޅާލުމުން އައްޑޫ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓު ކެނޑެން މެދުވެރިވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއް ވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މި ފަހުން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގާތްގަޑަކަށް 45 މިނިޓާ 1 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭކަމާއި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް، ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ. އާއްމުކޮށް މިފަދަ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ސިއްރުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އައްޑުއަށް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ މިގޮތަށް ދިމާވާން ފަށާފައިވާއިރު، ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވެސް ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ދަނީ ދިމާވަމުންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އާއްމުން ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ކަރަންޓަކީ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތަކަށް ވާާއިރު، އިތުރުވަމުން އަންނަ އާބާދީތަކަށް ކަރަންޓު ދެވޭ މިންވަރަށް ހަކަތަ އިތުރުނުކުރެވި، ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އިހުމާލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބަދުނާމުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަބަރުފަތުރާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި
ހަންކެޑެ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ ކްރެޓިޑެއް ލިބޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް: މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު
އައްޑޫސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ނަންފުޅު ދެއްވުމަށްފަހު ވިޔަސް މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަވާ: ރައީސް ޞާލިހު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ، ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ރައީސް ޞާލިހު
ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު 5.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގާފައިވޭ - ނާޒިލް
ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތަޖުރިބާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނޫނީ އަޅާލެވޭ އެއްވެސްކަމެއް ނެތްކަން، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ގަޑުބަޑު - ނިޒާރު