ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 09:40
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް: ޒަވީ
 
ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ބަލާއިރު، އެޓޭކުގައި ވެސް އަދި ޑިފެންސްގައި ވެސް ބާސެލޯނާ އިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް، ބާސެލޯނާ އިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ނަޕޯލީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ފޮނުވާލި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ނަޕޯލީގެ ގޯލު ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ ކަންކަން ބާސެލޯނާ އަށް ޙާސިލު ކުރެވެން އޮތް ކަމަށެވެ. ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ބަލާއިރު، އެޓޭކުގައި ވެސް އަދި ޑިފެންސްގައި ވެސް ބާސެލޯނާ އިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވެސް، އިތުރު ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތާއި، ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، އެ މެޗުން ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް ޙައްޤު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޒަވީ ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކީ ވެސް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. ޒަވީ ދެކޭ ގޮތުގައި ނަޕޯލީ މެޗަކީ ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅުވެވޭނެ މެޗެކެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، ބާސެލޯނާ އިން ދެން ވިސްނާނީ އަންނަ މަހު އޮންނަ ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ކުޅެން އޮތް ތިން މެޗަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ލީގުގެ އުންމީދު ވެސް ބާސެލޯނާ އިން ގެއްލުވާ ނުލާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް