ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:20
ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާހުކުރުން
ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާހުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއި އެހީތެރިކަން
ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަމުގައި ގުޅާނެ ޚާއްޞަ ހެލްޕްލައިން ނަންބަރަކީ 1677

ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއީ އެހީތެރިކަމުގެ ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ހެލްޕްލައިން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް، ފިޓްނެސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން އަބްދުﷲ ރާފިއުއެވެ.

ނަފްސާނީ އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަމުގައި ގުޅާނެ ޚާއްޞަ ހެލްޕްލައިން ނަންބަރަކީ 1677 އެވެ. މިއީ 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް އިފްތިތާޙްކުރެވުނު ނަމްބަރެކެވެ. މި ހެލްޕްލައިންގެ މަޤުސަދަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގައި އެހިތެރިވުމާއި، ނަފްސާނީ އެކި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިލަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދީ ނަފްސާނީ ގޮތުން އުންދަގޫ ޙާލަތްތަކާއި އިހްސާސްތައް ކުރިމަތިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯޓްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ވާހަކަތައް ޙިއްސާކުރެވޭނެފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި އިފްތިތާޙް ކުރެވުނު ހެލްޕްލައިނުން ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ހުރިހާ އުމުރަކަށްވެސް ފޯރުކޯށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ފުރަތަމަ އެހީގެ އިތުރުން އެފަދަ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި، މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދިފައިވާ އުޞުލުތަކުގެ ތެރެއިން ރެފަރަލް ހަދައިދެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް