ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 19:37
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް
އަނަދޮލޫ
ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވަމުންދާ މީހުން
އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 29،195ށް އަރައިފި
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިތުރު 103 މީހުން ޝަހީދުވެ، 142 މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނޭ

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 29،195ށް އަރާފައިވާކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. އަދި އިތުރު 69،170 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައި ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަށް 137 ދުވަސް މި ވަނީ ވެފައެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނިވެސް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގި ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގައި 103 މީހުން މަރުވެ، 142 މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެފައި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެފައި ވާކަމަށާއި، މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް އެމީހުންނާ ހަމައަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ނިރުބަވެރި ސިފައިން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކުރަމުން ދާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ މުޤައްދަސް ބިނާ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ނަމާދުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާނެކަން ވެސް މިހާރުވަނީ ޔަހޫދީން ހާމަކޮށްފައެވެ. މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަކީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލައެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އެ ތަނުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް މުސްލިމުންނަށް ހުރަސް އަޅާނެކަން ޔަހޫދީން އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރާ ދުއްތުރާތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ހަރުކަށި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި އެ ތަނަށް ވަދެ ނަމާދު ކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ކަމުގައެވެ. އެ ކަމާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ވަނީ ޖައްބާރު ނަތަންޔާހޫގެ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވުމަށް މުސްލިމުންނަށް ގޮވައިލާފައެވެ. ޙަމާސްއިން ބުނީ އަޤްޞާއަށް ވަނުމަށް މުސްލިމުންނަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ކުށެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ޔަހޫދީންގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވެ، އަޤްޞާ މިސްކިތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެ ޖަމާޢަތުން ވަނީ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ގޮވައިލާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ ޢުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ޙުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ތެލްއަވީވަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް