ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:47
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް
32 އަހަރު ފަހުން، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން އައު އޭޕްރަންއެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
 
މި އޭޕްރަންއަކީ 38،000 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ އޭޕްރަންއެއް

ހދ. ހަނިމާދޫ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ އައު އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެ ތަން ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ 1986 ވަނަ އަހަރު ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް ފަހު ބޭނުންކުރަން ފެށި އޭޕްރަން ގެ ބަދަލުގައި، އައު ބޮޑު އޭޕްރަންއެއް ގާއިމްކޮށް، ބޭނުންކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ އޭޕްރޯންއެވެ.

އެ އޭޕްރަން ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް މެނޭޖްކުރާ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރްއޭސީއެލް) އިން އެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ، އާދިއްތަ ދުވަހު ޖެއްސި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓާއެކުއެވެ.

މި އޭޕްރަންއަކީ 38،000 އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ އޭޕްރަންއެކެވެ. މި އޭޕްރަން ހުޅުވާފައިވަނީ ޖެޓްތައް ވެސް ޕާކުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން އެއްފަހަރާ ހަ ޖެޓު އެ އޭޕްރަންގައި ޕާކު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި އޭޕްރަން ހުޅުވާފައިވަނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުންނެވެ. އެގޮތުން އެ އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭގެ 1200 މީޓަރު ނިންމައި، އެބައި ބޭނުންކުރަން ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އަންނަ މަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި މުޅި ޖުމްލަ 2.4 ކިލޯމީޓަރު ނުވަތަ 2460 މީޓަރުގެ ބޮޑު ރަންވޭ، އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އާރްއޭސީއެލް އިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވުނީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްސަ އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓަކަށް އެ އެއާޕޯޓު ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 2 ފެބްރުވަރީ 2012 ގައި، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް