ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:07
 އަހްމަދު ޝިފާން
އަހްމަދު ޝިފާން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ފުލުހުން
ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ޝިފާން އައްޔަނުކޮށްފި
 
ޝިފާން ތަރުމަނާކަަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނީ، މިހާރު އޭނާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އޮފީސް އޮފް ދަ ކޮމިޝަނާގެ ހެޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް  ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޝިފާން އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ޝިފާން ތަރުމަނާކަަށް އައްޔަނުކުރެއްވުނީ، މިހާރު އޭނާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އޮފީސް އޮފް ދަ ކޮމިޝަނާގެ ހެޑްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރަށެވެ.

މި މަގާމަށް ޝިފާން އައްޔަނުކުރެވުނު މިއީ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނެވީ ޝިފާންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް