ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 11:08
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ލެވަންޑޯސްކީގެ ދެ ލަނޑާއެކު ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ
 
މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސެލްޓަ ވީގޯގެ ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ބާސެލޯނާ އިންނެެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޔަމިން ޔަމާލް އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި ސެލްޓަ ވީގޯ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ، އިއާގޯ އަސްޕާސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އޮސްކާ މިންގުއޭޒާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗު އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް، ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިނީ ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ބާސެލޯނާ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ތިން ވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ 25 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. 25 މެޗުން 20 ޕޮއިންޓާއެކު ސެލްޓަ ވީގޯ އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯންގެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް