ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 20:27
ރަޝިޔާ ގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރަޝިޔާ ގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ސައުދީގެޒެޓް
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅި ލީޑަރު މަރުވުން
ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ނަވަލްނީ ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެ
 
ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނަވަލްނީ ވަނީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން މަރާލާފަ

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަ ކުރާނެކަމަށް ބެލެމުން އައި އިދިކޮޅު ލީޑަރ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ ޖަލުގައި ހުއްޓާ މަރުވެފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޕޫޓިންގެ ހަރަކާތްތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުން އައި ނަވަލްނީ ހުރީ 19 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްގައި އެންމެ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާ އާކްޓިކް ސަރކަލް ކިޔާ ޖަލުގައެވެ. އެއީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ ފިނި ހިސާބުގައި ހަދާފައިވާ ބޮޑު ޖަލެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް އަށް ޚަރަދު ކުރިކަމުގެ ކުށުގައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހުކުމަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި އިއްވާފައިވާ ސިޔާސީ ހުކުމެކެވެ.  

އާކްޓީކް ޕީނަލް ކޮލޮނީ ގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ނަވަލްނީ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގާލަން ނެރުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ބަލިވީއެވެ. އަދި ވަގުތުން ހޭނެތުނީއެވެ. ޕްރިޒަން ސަރވިސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަގުތުން އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލްޓީމެއް ހާޒިރުކޮށް އޭނަސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބް ވެފައެވެ.

ނަވަލްނީގެ މަރުގެ ހަބަރާއެކު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންދަވަނީ ކަންބޮޑުވުމާ ހިތާމައިގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރައްވަމުންނެވެ.

ނަވަލްނީގެ ލޯޔަރުވަނީ އަދި މިވަގުތު އޭނާ އެއްޗެއް ނުބުނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން އިސްވަކީލަކުވަނީ ނަވަލްނީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން މަރާލީ ކަމަށްބުނެ އެކްސްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް