ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 12:32
މީހެއްގެ އަތުގައި މިޔަރެއް ދަތް އެޅުން
މީހެއްގެ އަތުގައި މިޔަރެއް ދަތް އެޅުން
އެމްއެންޑީއެފް
މީހެއްގެ އަތުގައި މިޔަރެއް ދަތް އެޅުން
މިޔަރެއް ދަތްއަޅައިގެން ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް އެދުނު މީހަކަށް، ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، ރ.އަތޮޅު ކޯރާކޯރާ ރިސޯޓް ކައިރީގައި

ދޮށި އުކައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިޔަރެއް ދަތް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވި މީހަކު ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދުމުން، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑު ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، ރ.އަތޮޅު ކޯރާކޯރާ ރިސޯޓް ކައިރިން ދޮށި އުކައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ "ރިހިވެލި" ނަމަކަށް ކިޔާ ޑިންގީ ލޯންޗެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިއެއް ބޭނި މަހަކުން ބުޅި ނައްޓަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިޔަރެއް ދަތް އެޅުމުންނެވެ.

އަދި، ޒަޚަމްވެ ހާލު ދެރަވި މީހާއަށް ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރު (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ރޭ 18:55 ހާއިރު ލިބުނު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ އެކު، އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑު ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންގެ ސީ އެމްބިއުލާސް "033 ލޯންޗު" ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް، މިރޭ 19:42 ހާއިރު ހާލުދެރަވި ފަޅުވެރިޔާ، ރ.އުނގޫފާރަށް ގެންގޮސްދީފަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް