ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:36
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވިލިއަމް ބާންސް ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި (ފައިލްފޮޓޯ)
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވިލިއަމް ބާންސް ވޮޝިންޓަން ޑީސީގައި (ފައިލްފޮޓޯ)
ޔޫރޯނިއުސް
ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ އިސްރާއީލަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް
ޣައްޒާގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު އިސްރާއީލަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފި
 
މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވިކަން އިސްރާއީލްގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި

ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވިލިއަމް ބާންސް އިސްރާއީލުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އިއުލާނު ނުކުރާ ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްރާއީލަށް ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޗެނަލް 12 އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބާންސް އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އާއި މޮސާޑްގެ ވެރިޔާ ޑޭވިޑް ބާނިއާއާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި ސަބަބެއް އަދި ސާފު ނުވި ނަމަވެސް ޔެޑިއޮތު އަހްރޯނޯތު ނޫހުން ބުނީ އެއީ ރަހީނުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހަމާސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަލާމަތީ ވަފުދެއް މިސްރަށް ފޮނުވަން ނަތަންޔާހޫ ދެކޮޅު ހެދުމާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ނަތަންޔާހޫގެ އޮފީހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިސްރާއީލާއި މިސްރު، ގަތަރު އަދި އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ގާހިރާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި ގައިދީން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ފަލަސްތީނުގެ މަސްދަރަކުން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަމާސް އިން ވަނީ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ތިން މަރުހަލާގެ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ހަމާސް އިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވައި ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސްގެ މައްޗަށް "ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް" ލިބެންދެން ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ރަފާ ސިޓީގައި ރަހީނުކުރި ދެ މީހަކު ހޯމަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިނިވަންކޮށްފައިވާއިރު، ރަހީނުކޮށްފައިވާ އިސްރާއީލުގެ ބާކީތިބި 134 މީހަކު ރަފަހްގައި ވެދާނެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީ 28،663 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ދީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެވިޔަނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މަދުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ޖަރީމާގެ ތުހުމަތު އުފުލާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް