ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 17:20
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއް
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނެއް
ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބެލުން
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
 
މިއީ އާއްމު ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތެއް
 
އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު މި ހަރަކާތް ފަށާނެ

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލާފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅައި، އާއްމު ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބާރުވެރިކޮށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި، މި އަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ހިނގާ ފެބުރުއަރީ މަހު 18އިން ފެށިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެންނެވެ.

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެޗްޕީއޭއިން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ބަލައިފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭ/ހޮޓޯ ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް