ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 18:22
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް، ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް، ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
 
އެއީ ނާތަހުޒީބު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތި ހާލުގައި ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓާލުމަކީ ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާއްމުން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓާއި ގޯތި ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ކުރައްވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅު ހިއްކުން ހުއްޓާލުމަކީ ގޯސްކޮށް ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތި ހާލުގައި ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރާއި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްދޭން ވާނީ އެކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ނާތަހުޒީބު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާލޭގައިދިރިއުޅޭ 8000 އެއްހާ ދަފްތަރު ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަރު އަދި އުތުރުތިލަފަޅު ވެސް ހިއްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މާލޭގައި ހުރެފައި ބްރިޖަކުން ދެވޭ ހިސާބުގައި ހުރި ތަންތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޤަބޫލުކުރައްވާ ގޮތެއް ނޫން ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ފްލެޓާއި ގޯތި ދޭއިރު މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް އާޒިމް ވަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މޭޔަރކަމުގެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ދުވަހު ވެސް މާލޭގެ އިހުތިސާސް އަށް ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 މާލޭގެ އިހުތިސާސް ތެރެއަށް ވައްދަވާދެއްވުމަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކޮށްގެން މާލެގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރިކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އާޒިމް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ 8 ފޫޓު 10 ފޫޓުގެ ކުދިކުދި ގޮޅިތަކުގައި، ގޯތިތަކާއި ފްލެޓުތައް އަވަހަށް ދޫކުރަންޖެހޭ: އާޒިމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަނދިރިކޮށް ހުރި ތަންތަން ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުން އެބަދޭ: އާޒިމް
ގުޅިފަޅު، އުތުރުތިލަފަޅު، ގިރާވަރުފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް3 މާލޭގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާދެއްވުމަށް އާޒިމް އަނެއްކާވެސް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން