ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:22
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް
ރޮއިޓާސް
އީޔޫގެ ވެރިޔާ ޖޯސެފް ބޮރެލް
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްނުދޭން އީޔޫއިން ގޮވާލައިފި
 
ހަމަލާތައް ހައްދު ފަހަނައަޅައި އިސްރާއީލުން އެތައް ބަޔަކު މަރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރު މަދުކުރުމަށް ޖެހޭ: ބޮރެލް

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާއްމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްނުދޭން އެމެރިކާއަށާއި އިސްރާއީލަށް ވާގިވެރިވާ އެހެން ގައުމުތަކަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ)އިން ގޮވާލައިފއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާއަށް ދެމެންގެންދާ ހަމަލާތައް ހައްދު ފަހަނައަޅައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން މިދިޔަ ހަފުތާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އީޔޫގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވެރިޔާ ޖޯސެޕް ބޮރެލް ވިދާޅުވީ ހަމަލާތައް ހައްދު ފަހަނައަޅައި އިސްރާއީލުން އެތައް ބަޔަކު މަރަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރު މަދުކުރުމަށް ޖެހޭކަމަށެވެ.

އަދި، އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި މަރަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ލީޑަރުންނާއި ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ވެސް ވިދާޅުވާ އަޑު އެތައް ފަހަރަކު އިވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބޮރެލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ރަފާ ސިޓީގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ބޭރު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ނެރުއްވި އަމުރަށް ވެސް ބޮރެލް ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުން ނެރުމުން ދެން އެ މީހުން ދާނީ ކޮންތަނަކަށްތޯ ބޮރެލް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި އިސްރާއީލު ފައުޖުތަކާއި ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. ހަމާސް ނައްތައިލުމަށް ކަމަށްބުނެ އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދާ އެ ހަނގުރާމައަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފާއިތުވެގޮސްފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގައި މިހާތަނަށް 28،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. އަދި އެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރާއިރު، 85 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގޮދޮރުވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އދ.އާއި، އެހެހިނިހެންވެސް އެހީދޭ ޖަމާޢަތްތަކުން ގޮވާލަމުންދަނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަނގުރާމަ ހުއްޓަލުމަށާއި، އިސްރާއީލުން ރަފަހް އަށް އަރައިގަންނަން ރާވާރޭވުން އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް