ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 23:36
އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ
އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުން
އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސް ދުވަހު މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
އިހަވަންދޫގެ 15 މަގު ތާރުއަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ

ހއ. އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި މިމަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިހަވަންދޫގެ 15 މަގު ތާރުއަޅައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެއެވެ.

Advertisement

އާރްޑީސީން ބުނީ މި މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާއިރު، ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުހަދާ ނިމޭއިރު މަގުތަކުގައި ނިޝާންތައް ކުރަހާ މަގުބައްތިވެސް ހަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް އޮތް 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި 102 މިލިޔަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް