ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:49
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް
ޕޮސިސްޓް
ސަރުކާރަށް ފައްޔާޒްގެ ފާޑުކިޔުން
މި ސަރުކާރު އޮބި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތުމުން - ފައްޔާޒް
 
ސަރުކާރުގެ ގާބިލްކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި
 
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަދުވެގެން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އަމާޒެއް
 
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހާއި މެދު ވަރަށް އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރު އޮބި މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނެތުމުންކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއޯލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައްޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް ފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އަންނަން ދެއްކި ވާހަކަތައް އެއީ ދޮގު ވާހަކަތަކެެއްކަން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް އެނގި ހާމަވަމުންދާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ދިފާއުކުރުމުގައި އެމްޑީޕީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ ހަލާކުގެ މަގަށް ދާން ދޫކޮށްލައިގެން މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހާއި މެދު ވަރަށް އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަމާޒަކީ މަދުވެގެން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށާއި 19 ވަނަ މަޖިލީހާއި އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރާއި މެދު މިހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އާއްމުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ދޮގު ހަދަމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ގާބިލްކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް