ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:19
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މެޗުން މޮޅުވި ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ، އެސްޓަން ވިލާ ގަދަ ހަތަރަކުން ބޭރަށް
 
އެސްޓަން ވިލާ މިހާރު އޮތީ 5 ވަނައިގައި

ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި އޮވެ, ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވެސް ވާދަކުރަމުން އައި އެސްޓަން ވިލާ ގަދަ ހަތަރަކުން ބޭރުވެއްޖެ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާ ގަދަހަ ހަތަރަކުން ބޭރުވީ އިނގިރޭސި ޕްިރމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވުމުންނެވެ. މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ނެވެ. މެޗުން މޮޅުވެގެން ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި ދެމިއޮވެވެން އޮތަސް, ފުރުޞަތު ގެއްލުނީ މެޗުގެ ފަހު ހަތަރު މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން ބަލިވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ޔުނައިޓެޑަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ހޮޖްލަންޑް އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި އެސްޓަން ވިލާއަށް ޑަގްލަސް ލުއިޒް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. އެކަމަކު 86 ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑުން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން އެސްޓަން ވިލާ މިހާރު އޮތީ 24 މެޗުން 46 ޕޮއިންޓާ އެކު ފަސް ވަނައިގައެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ 47 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓްނަމް އެވެ. މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 41 ޕޮއިންޓާއެކު ހަ ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް