ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:21
މަސްވެރިން
މަސްވެރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ މަސްވެރިއެއް
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ލަސްވުން
މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ލަސްވާތީ ހުށަހެޅި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފި
 
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި
 
މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި މިހާ ގިނަދުވަސްވެ ދިގުލައިގެން ކުރިން ނުދާ ކަަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަސްވެރިންނަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ. މި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ނަފާ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް މި ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މަސްވެރިންނަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާކުރުމުގައި ބުރަ އަދި މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ބައެއް ކަމަށް މި ގަރާރުގައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ގަރާރުގައި ވަނީ، މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާ މަސްވެރިން ކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މަސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ނުދެވި ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ދަނީ ދަތިވަމުން ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްކިރާ ވަގުތުން ފެށިގެން 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި މަސްވެރިޔާއަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނޭކަން މި ގަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ރޮޒައިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ލިބުމަކީ މަސްވެރިންގެ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގައުމުގެ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ މިފަދަ މުހިއްމު ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާއި، ގާނޫނުން މަސްވެރިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފްކޯއަށް މަސްކިރުމަށްފަހު މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި މިހާ ގިނަދުވަސްވެ ދިގުލައިގެން މީގެ ކުރިން ގޮސްފައި ނުވާކަމަށް ވެސް މި ގަރާރުގައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަ މަސް ކަމަށްވާއިރު، މަސްވެރިންގެ އާމްދަނީއަށް ލޮޅުން އަރާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ހައްގުވާ ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާ ހާލުގައި ޖެހުން ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް